இந்திய தண்டனை சட்டம் (Indian Penal Code in Tamil)


இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த வழக்கறிஞர்


பரிந்துபேசுபவர் ரவி ஜாதவ்

  கோரேகான் பூங்கா, புனே
  15 வருடங்கள்பரிந்துபேசுபவர் அதுலே நெஹ்ரா

  பிரிவு 137, நொய்டா
  11 வருடங்கள்பரிந்துபேசுபவர் கீத்ந்தர் சிங்

  லாரன்ஸ் ரோடு, அமிர்தசரஸ்
  12 வருடங்கள்பரிந்துபேசுபவர் Barkha Bhalla

  பஞ்ஜாரா ஹில்ஸ், ஹைதெராபாத்
  20 வருடங்கள்
எல்லா வழக்கறிஞரையும் காண்க