பெங்களூர் சிறந்த வழக்கறிஞர்களில் ஒருவர் - பரிந்துபேசுபவர் ராஜேஷ் கே

பரிந்துபேசுபவர் ராஜேஷ் கே

சரிபார்க்கப்பட்ட
LawRatoLawRatoLawRatoLawRatoLawRato 4.7 | 200+ user ratings
சுபேதர் சத்ரம் சாலை (எஸ்சி சாலை), பெங்களூர்
18 வருடங்கள்
Advocate Rajesh K.S
பயிற்சி :
குடும்பம்+ 3 மற்றும்

விமர்சனம் (10)

S
sameer srivastava - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue.
Mar 27, 2019
K
K Santosh - Verified Client
The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Mar 14, 2019
S
Shyam - Verified Client
Excellent attorney. Very very quick responses when I try to contact him and very diligent in following up. Highly recommended
Jan 30, 2019
R
ramesh - Verified Client
The Lawyer has very good knowledge , he spent more than quality time in discussing and advising on the subject. He is cooperative and suggests possible actions. The consultation was helpful. Thank you.
Jan 07, 2019
P
Prashanth - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Dec 13, 2018
S
Sonitha Singh - Verified Client
The lawyer is working effortlessly to retrieve my police clearance certificate, however it’s still in progress and I trust he will complete the task soon.
Dec 13, 2018
S
Sonitha Singh - Verified Client
The lawyer is working effortlessly to retrieve my police clearance certificate, however it’s still in progress and I trust he will complete the task soon.
Dec 13, 2018
G
G.Jaiwanth - Verified Client
He understood my issue very fast and gave me quick solutions and proceeded to the next level did what ever had to be done immediately, without a delay! Highly recommended Advocate! If someone is looking for a highly qualified Lawyer, and someone who will listen to you with patience and give you solutions, please approach him!
Nov 30, 2018
S
Seshagiri - Verified Client
The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Nov 19, 2018
B
Balaji - Verified Client
He is very supportive and he guided me in the right direction. Thank you Lawrato for introducing him to me.
Nov 17, 2018
Read 9மேலும் மதிப்புரைகளைப் படிக்கவும்