ஜெய்ப்பூர் சிறந்த வழக்கறிஞர்களில் ஒருவர் - பரிந்துபேசுபவர் ஜே.பி. ரின்வா

பரிந்துபேசுபவர் ஜே.பி. ரின்வா

சரிபார்க்கப்பட்ட
4.8 | 100+ மதிப்பீடு
ஸ்வீஜ் பண்ணை, சோடலா, ஜெய்ப்பூர்
20 வருடங்கள்
பயிற்சி :
உச்ச நீதிமன்றம்+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் ஜே.பி. ரின்வா ஆலோசனை பெறவும்

பெயர்*
மின்னஞ்சல்
மொபையில்*
உங்கள் சட்ட பிரச்னைகள்*

விமர்சனம் (10)

M
Manoj - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Feb 06, 2019
M
Manoj - Verified Client
It was a great experience and appreciated.
Feb 03, 2019
D
Dimple - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Jan 19, 2019
S
Sunil Mathur - Verified Client
I had a very bad expirience with the lawyer suggested by you Sh.JPRinwa.My matter was of urgent nature related to will.He assured me that he we act withi three days and asked me to deposite Rs.25000 in his account I agreed and tranferred Rs.25000 immidiately to his account.He had done nothing and after 6 days he asked 25000 more.When I told him to first prepare paper then I wii give another Rs.25000 then he told me that he will think over that he will take my case or not and will intimate me in the evening.I AM A SENIOR CITIZEN WHEN I TOLD HIM THAT EVEN AFTER 6 DAY YOU DID NOTHING THEN HE BECOME HARSH AND BEHAVE BADLY.When asked for return of money he said 7000 is taken br Lawrato and balance will be refund.But he didnot refund any money and refused to return any money.I expect yoe are being a good company will get my refund back.
Nov 19, 2018
V
Vikram Gaur - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Oct 13, 2018
A
Ashish - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue.
Jul 24, 2018
S
Subir Kumar Dey - Verified Client
has spoken with the lawyer and liked him, now will go and meet him in mid august lawyer has also quoted him the fees for his work he will go in mid august he said
Jun 22, 2018
B
Bhagwana Ram - Verified Client
Meeting was successful, the lawyer helped me in my legal issues.
Jun 20, 2018
A
Apurva Saxena - Verified Client
. Gave time as he should for the initial meeting listened patiently, offered to accept the case with confidence. However, avoided giving clear answers for a few questions which were essential to confidently go ahead with him. proably I can fix one more meeting with him and then judge him. Generally the meeting was ok.
Jun 17, 2018
U
Umesh soni - Verified Client
The lawyer did not give me enough time. Pressurised for deposit which I did and paid him 15k. Afterwards I got confirmation from old lawyer that he has already filled application which I Informed to Mr. Rinwa that existing advocate has already filled application and he has already charged me. Mr. Rinwa’s response was I’ve proceeded too(without waqalatnama) and can’t refund the amount you have deposited. That was ridiculous totally. Disappointed with lawrato reference.
Apr 03, 2018
Read 9மேலும் மதிப்புரைகளைப் படிக்கவும்