தில்லி சிறந்த வழக்கறிஞர்களில் ஒருவர் - பரிந்துபேசுபவர் அஜித் கக்கார் (Retd) Wg Cdr

பரிந்துபேசுபவர் அஜித் கக்கார் (Retd) Wg Cdr

சரிபார்க்கப்பட்ட
LawRatoLawRatoLawRatoLawRatoLawRato 4.8 | 200+ user ratings
துவாரகா, தில்லி
24 வருடங்கள்
Advocate Wg Cdr Ajit Kakkar (Retd)
பயிற்சி :
தொழிலாளர் மற்றும் சேவை+ 3 மற்றும்

விமர்சனம் (10)

B
Bharat Singh - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Feb 08, 2019
DS
Dr.SOWJANYA RAVI s - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward. Specific Experience,professional,perseverance,people skills, high intelligence, Reasonable Accessibility,strong analytical and advocacy skills, and an ability to communicate effectively (both verbally and in writing),potential,maintains Attorney-Client Relationship and secrecy,good communicator and prompt,high level of commitment to his work,also understands clients (mine) objectives and advocate on that basis (not on the law in isolation),very humble,Good Paper Talent get things done on time...Thank you sir and lawrato.
Feb 02, 2019
B
Babu Kumar k - Verified Client
No
Jan 25, 2019
A
Ashwani Kumar Tomar - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue.
Jan 20, 2019
DS
Dr.SOWJANYA RAVI s - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward. Thanks a ton Mr.kakkar...Advocate Mr. Kakkar sir is a excellent,intelligent,.He guided me right when i lost trust on humanity and was collapsed.His draft was excellent,very informative,professional,most importantly empathetic,he is confidential and gave me confidence,accessible,humble and listened to my problem and has kept it on paper exactly..I thank you lawrato. India needs such talented advoactes..He is just extemely talented..iam extremely satisfied with adv.Kakkar work..Thank you
Jan 09, 2019
S
Swaraj - Verified Client
Has got very good knowledge in his field
Nov 17, 2018
R
Rajender - Verified Client
Not sufficient talk
Oct 26, 2018
C
Col Ravi Sharma - Verified Client
Thanks for a well coordinated appointment.
Oct 18, 2018
S
Santosh Dubey - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward.
Sep 13, 2018
V
Vinod kumar - Verified Client
The lawyer was an expert in my legal issue. The lawyer gave me the right guidance. The lawyer helped me in taking the right decision going forward. I m satisfied with advocate
Aug 24, 2018
Read 9மேலும் மதிப்புரைகளைப் படிக்கவும்