இந்தியாவில் செக் நிராகரிப்பு வழக்கறிஞர்கள்

"கடனாளியால் ஒரு செக் நிராகரிப்பு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது யாராவது உங்களுக்கு ஒரு செக் நிராகரிப்பு விளம்பரம் கொடுத்திருக்கிறார், அல்லது உங்களுக்கு எதிர்பதமாக ஒரு 138 NI (NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT) புகாரினை ஒரு நீதிமன்றம் SUMMONS வழங்கி யிருந்தால். உங்கள் தேவைகளுக்காக இந்தியாவி இல் சிறந்த மதிப்பிடப்பட்ட செக் நிராகரிப்பு வக்கீலைக் கண்டறியவும்.

செக் நிராகரிப்பு சட்ட அறிவிப்பை அனுப்ப இங்கே கிளிக் செய்க

பரிந்துபேசுபவர் அக்ஷத் மிட்டல்

4.7 | 10+ மதிப்பீடு
துறை - 4, பஞ்ச்குலா
 அனுபவம் : 4 வருடங்கள்
+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் அன்சுல் குப்தா

4.8 | 10+ மதிப்பீடு
பஞ்ச்ஷெல் என்க்லேவ், தில்லி
 அனுபவம் : 7 வருடங்கள்
விவாகரத்து+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் தவீஷ் ஷர்மா

4.6 | 10+ மதிப்பீடு
சித்ரகூட், ஜெய்ப்பூர்
 அனுபவம் : 6 வருடங்கள்
சிவில்+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் மாதுரி பக்ஷி

4.7 | 10+ மதிப்பீடு
பிரிவு 16, பரிதாபாத்
 அனுபவம் : 6 வருடங்கள்
குற்றவியல்+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் பிரதீப் நாயக்

4.5 | 50+ மதிப்பீடு
ராஜேந்திர நகர், இந்தூர்
 அனுபவம் : 9 வருடங்கள்
சிவில்+ 3 மற்றும்

இந்தியாவில் சிறந்த வழக்கறிஞரைக் கண்டறிய உதவி வேண்டுமா?


அறிவுரை கட்டணம் 500 ரூபாய்

பரிந்துபேசுபவர் ஜோரோங் சங்கா

4.3 | 25+ மதிப்பீடு
பிரகாட்டி பாதை, ராஞ்சி
 அனுபவம் : 18 வருடங்கள்
சொத்து+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் சுமேதா ஷர்மா

5.0 | 10+ மதிப்பீடு
துறை 70, நொய்டா
 அனுபவம் : 7 வருடங்கள்
செக் நிராகரிப்பு + 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் தீப்தி டோக்ரா

4.9 | 25+ மதிப்பீடு
Pitampura, தில்லி
 அனுபவம் : 14 வருடங்கள்
விவாகரத்து+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் கன்வர்ஜித் சிங் ப்ருதி

4.9 | 25+ மதிப்பீடு
மாவட்ட நீதிமன்றம், பாட்டியாலா
 அனுபவம் : 38 வருடங்கள்
சொத்து+ 3 மற்றும்

பரிந்துபேசுபவர் பிஸ்வெஸ்வரி மொஹந்தி

5.0 | 10+ மதிப்பீடு
ஜெகந்நாதர் நகர், புவனேஸ்வர்
 அனுபவம் : 22 வருடங்கள்
விவாகரத்து+ 3 மற்றும்